Thứ ba, 03/10/2023, 14:37|
HƯỞNG ỨNG NGÀY CHUYỂN ĐỐI SỐ QUỐC GIA 10.10.2023 -------------------------------------------------------------------- CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 67 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM (15.10.1956 - 15.10.2023)

tuổi trẻ xã Bình Đào tổ chức hội nghị học tập quán triệt 4 bài học lý luận chính trị

Thứ sáu - 31/03/2023 11:07
hội nghị HTQT4BHLLCT1
hội nghị HTQT4BHLLCT1
 Nhằm giúp cho cán bộ đoàn viên, thanh niên nắm được những vấn đề lý luận cơ bản nhất về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, về hệ thống chính trị nước ta, về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và nhiệm vụ của thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Ban chấp hành Đoàn xã tổ chức Hội nghị triển khai học tập 4 bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên kết nạp mới năm 2023 tại Hội trường UBND xã Bình Đào.
         Tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Hưng – BT Đoàn xã đã thông qua Kế hoạch của Đoàn xã về việc triển khai học tập 4 bài lý luận chính trị cho đoàn viên mới năm 2023 và giới thiệu Cổng Thông tin điện tử học lý luận chính trị dành cho đoàn viên, phổ biến, truyền đạt một số nội dung cơ bản, trọng tâm trong 04 chuyên đề của bài học bao gồm:
- Bài 1: Chủ nghĩa Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh - Nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Bài 2: Đảng Cộng sản Việt Nam - Người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
- Bài 3: Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay.
- Bài 4: Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.
        Nội dung học tập dựa theo bộ Infographic tìm hiểu về 4 bài lý luận chính trị để Đoàn viên có thể đọc và nghiên cứu, lồng ghép chặt chẽ với Chương trình rèn luyện đoàn viên, bám sát việc học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, các chương trình hành động của Đoàn. Các đoàn viên sẽ thực hiện bài trắc nghiệm trực tuyến để được công nhận hoàn thành chương trình nghiên cứu học tập.
       Việc học tập góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên, nâng cao tinh thần xung kích tham gia phát triển kinh tế xã hội, xây dựng hệ thống chính trị và xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh, xây dựng nền tảng tư tưởng, định hướng chính trị, tăng cường trình độ Lý luận Chính trị cho lực lượng Đoàn viên vững về chính trị, kiên định về lý tưởng, bình tĩnh trước những âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đối mới đất nước. Từ đó tham gia xây dựng hệ thống chính trị và xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh.
hội nghị HTQT4BHLLCT
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thăm dò ý kiến

Website của tuổi trẻ Thăng Bình thế nào?

standee trai
standee ben trai