Thứ bảy, 25/05/2024, 06:17|
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 134 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19.5.1890 - 19.5.2024) ........................................ CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 70 NĂM CUỘC ĐẤU TRANH HÀ LAM - CHỢ ĐƯỢC (04/9/1954 - 04/9/2024)
Thường trực Huyện đoàn khóa XIX, nhiệm kỳ 2022-2027
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Đoàn Thiện Ngọc Vũ
Điện thoại:0974912555
Email: doanthienngocvu@gmail.com
Bí thư Huyện đoàn
Chủ tịch Hội LHTN VN huyện Thăng Bình
Đoàn Thiện Ngọc Vũ
2 Trần Lê Thị Kim Oanh
Điện thoại:0975437773
Phó Bí thư Huyện đoàn
Chủ tịch Hội đồng đội huyện Thăng Bình
Trần Lê Thị Kim Oanh
3 Nguyễn Thị Thu Sương
Điện thoại:0984171924
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện đoàn
Phó Chủ tịch Hội LHTN VN huyện, Phó Chủ tịch Hội đồng đội huyện Thăng Bình
Nguyễn Thị Thu Sương
4 Trương Thị Yến Nhi
Điện thoại:0839696258
Chuyên viên Huyện đoàn Trương Thị Yến Nhi
Ban Thường vụ Huyện đoàn khóa XIX, nhiệm kỳ 2022-2027
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Đoàn Thiện Ngọc Vũ
Điện thoại:0974912555
Bí thư Huyện đoàn Đoàn Thiện Ngọc Vũ
2 Trần Lê Thị Kim Oanh
Điện thoại:0975437773
Phó Bí thư Huyện đoàn Trần Lê Thị Kim Oanh
3 Nguyễn Thị Thu Sương
Điện thoại:0984171924
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện đoàn Nguyễn Thị Thu Sương
4 Trương Văn Lý
Điện thoại:0906480798
UV BTV Huyện đoàn, Bí thư Chi đoàn khối Chính quyền, Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện Trương Văn Lý
5 Trương Quốc Hiệp
Điện thoại:0966505703
UV BTV Huyện đoàn, Bí thư Đoàn xã Bình Định Bắc Trương Quốc Hiệp
6 Nguyễn Trường Khoa
Điện thoại:0911484679
UV BTV Huyện đoàn, Bí thư Chi đoàn Công an huyện Nguyễn Trường Khoa
7 Phạm Thị Diệu
Điện thoại:0819258025
UV BTV Huyện đoàn, Bí thư Đoàn xã Bình Dương Phạm Thị	Diệu
8 Nguyễn Văn Tâm
Điện thoại:0829456007
UV BTV Huyện đoàn, Bí thư Đoàn xã Bình Quý Nguyễn Văn Tâm
9 Đoàn Thị Ý Nhi
Điện thoại:0394778127
UV BTV Huyện đoàn, GV TPT Đội TH Trần Hưng Đạo Đoàn Thị Ý Nhi
Ban Chấp hành Huyện đoàn khóa XIX, nhiệm kỳ 2022-2027
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Đoàn Thiện Ngọc Vũ
Điện thoại:0974912555
Bí thư Huyện đoàn Đoàn Thiện Ngọc Vũ
2 Trần Lê Thị Kim Oanh
Điện thoại:0975437773
Phó Bí thư Huyện đoàn Trần Lê Thị Kim Oanh
3 Nguyễn Thị Thu Sương
Điện thoại:0984171924
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện đoàn Nguyễn Thị Thu Sương
4 Trương Văn Lý
Điện thoại:0906480798
UV BTV Huyện đoàn, Bí thư Chi đoàn khối Chính quyền, Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện Trương Văn Lý
5 Trương Quốc Hiệp
Điện thoại:0966505703
UV BTV Huyện đoàn, Bí thư Đoàn xã Bình Định Bắc Trương Quốc Hiệp
6 Nguyễn Trường Khoa
Điện thoại:0911484679
UV BTV Huyện đoàn, Bí thư Chi đoàn Công an huyện Nguyễn Trường Khoa
7 Nguyễn Văn Tâm
Điện thoại:0829456007
UV BTV Huyện đoàn, Bí thư Đoàn xã Bình Quý Nguyễn Văn Tâm
8 Phạm Thị Diệu
Điện thoại:0819258025
UV BTV Huyện đoàn, Bí thư Đoàn xã Bình Dương Phạm Thị	Diệu
9 Đoàn Thị Ý Nhi
Điện thoại:0394778127
UV BTV Huyện đoàn, GV TPT Đội TH Trần Hưng Đạo Đoàn Thị Ý Nhi
10 Đặng Thành Công
Điện thoại:0941450912
Bí thư Đoàn xã Bình Phú Đặng Thành Công
11 Nguyễn Thị Thảo Giang
Điện thoại:0367962598
Phó Bí thư Đoàn xã Bình Phục Nguyễn Thị Thảo Giang
12 Phan Thị Hồng Hải
Điện thoại:0772595200
Bí thư Đoàn xã Bình Triều Phan Thị Hồng Hải
13 Võ Thị Lệ
Phó Bí thư Đoàn xã Bình Đào Võ Thị Lệ
14 Nguyễn Thị Lin
Điện thoại:0352662074
Phó Bí thư Đoàn xã Bình Minh Nguyễn Thị Lin
15 Dương Thị Thảo Lý
Điện thoại:0934962331
Phó Bí thư Đoàn xã Bình Nguyên Dương Thị Thảo Lý
16 Đặng Thị Nguyên Ngọc
Điện thoại:0965145360
Phó Bí thư Đoàn xã Bình Lãnh Đặng Thị Nguyên Ngọc
17 Lê Thống Nhất
Điện thoại:0973005968
Bí thư Đoàn xã Bình Nam Lê Thống Nhất
18 Lê Thị Kim Oanh
Điện thoại:0963248680
Bí thư Đoàn xã Bình Quế Lê Thị Kim Oanh
19 Nguyễn Thị Thanh
Điện thoại:0349688426
Bí thư Đoàn Trường THPT Tiểu La Nguyễn Thị Thanh
20 Nguyễn Thị Thảo
Điện thoại:0915858112
Bí thư Đoàn xã Bình Hải Nguyễn Thị Thảo
21 Nguyễn Ngọc Thiện
Điện thoại:0972388767
Phó Bí thư Đoàn xã Bình Trị Nguyễn Ngọc Thiện
22 Võ Thị Lệ Thu
Điện thoại:0777752779
Bí thư Đoàn thị trấn Hà Lam Võ Thị Lệ Thu
23 Nguyễn Quốc Toàn
Phó Bí thư Đoàn xã Bình Giang Nguyễn Quốc Toàn
24 Bùi Thị Ánh Tuyết
Điện thoại:0981733338
Bí thư Đoàn xã Bình Trung Bùi Thị Ánh Tuyết
25 Ngô Văn Tư
Điện thoại:0935100599
Bí thư Đoàn xã Bình Sa Ngô Văn Tư
26 Đoàn Vũ Tịnh Uyên
Điện thoại:0972969221
Phó Bí thư Đoàn xã Bình Chánh Đoàn Vũ Tịnh Uyên
27 Nguyễn Vũ Việt
Điện thoại:0385061231
Bí thư Đoàn xã Bình An Nguyễn Vũ Việt
Đoàn Khối các Trường THPT
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trần Tuấn
Điện thoại:0948325350
Bí thư Đoàn Trường THPT Nguyễn Thái Bình Trần Tuấn
2 Phạm Thanh Tâm
Điện thoại:0919157750
Bí thư Đoàn Trường THPT Hùng Vương Phạm Thanh Tâm
3 Phan Tấn Lực
Điện thoại:0987797036
02353500088
Bí thư Đoàn Trường THPT Thái Phiên Phan Tấn Lực
4 Phan Huỳnh Hiệp
Điện thoại:0935635198
0943493597
Bí thư Đoàn Trường THPT Lý Tự Trọng Phan Huỳnh Hiệp
5 Nguyễn Thị Thanh
Điện thoại:0349688426
Bí thư Đoàn Trường THPT Tiểu La Nguyễn Thị Thanh
Đoàn khối trực thuộc
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trương Văn Lý
Bí thư Chi đoàn Khối chính quyền Trương Văn Lý
2 Nguyễn Trường Khoa
Bí thư Chi đoàn Công an huyện Nguyễn Trường Khoa
3 Huỳnh Thị Ly Na
Bí thư Chi đoàn Trung tâm Y tế huyện Huỳnh Thị Ly Na
4 Nguyễn Quốc Anh
Bí thư ĐCS Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam Nguyễn Quốc Anh
5 Dương Huy Thuận
Bí thư Chi đoàn Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam Dương Huy Thuận
6 Đỗ Văn Sinh
Bí thư Chi đoàn Bưu điện huyện Đỗ Văn Sinh
7 Nguyễn Quốc Hưng
Bí thư Chi đoàn Chi nhánh Thủy lợi Thăng Bình Nguyễn Quốc Hưng
8 Võ Hữu Cường
Bí thư Chi đoàn Ban Chỉ huy Quân sự huyện Võ Hữu Cường
9 Nguyễn Thanh Long
Bí thư Chi đoàn Công ty Cổ phần May Hòa Thọ Quảng Nam Nguyễn Thanh Long

04-NQ/HĐTN

Nghị quyết số 04-NQ/HĐTN Về phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thăng Bình năm 2024

Thời gian đăng: 29/01/2024

lượt xem: 351 | lượt tải:147

28-KH/HĐTN

Kế hoạch Lấy phiếu tín nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Thăng Bình

Thời gian đăng: 09/07/2023

lượt xem: 929 | lượt tải:234

04-CT/UBH

Chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2023

Thời gian đăng: 30/06/2023

lượt xem: 1232 | lượt tải:401

01-CTHĐ/HĐTN

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Quảng Nam lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đoàn huyện Thăng Bình lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022-2027

Thời gian đăng: 07/02/2023

lượt xem: 1372 | lượt tải:303

02-NQ/HĐTN

Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thăng Bình năm 2023

Thời gian đăng: 07/02/2023

lượt xem: 1684 | lượt tải:436
Thăm dò ý kiến

Website của tuổi trẻ Thăng Bình thế nào?