Di tích lịch sử: Núi Chùa Ngọc Sơn

Di tích lịch sử: Núi Chùa Ngọc Sơn

 •   01/01/2024 02:22:00
 •   Đã xem: 568
Di tích lịch sử: Mộ chí sĩ Tiểu La - Nguyễn Thành

Di tích lịch sử: Mộ chí sĩ Tiểu La - Nguyễn Thành

 •   27/09/2023 22:56:00
 •   Đã xem: 761
CÔNG TRÌNH CỦA TUỔI TRẺ THĂNG BÌNH KỶ NIỆM 160 NĂM NGÀY SINH CHÍ SĨ TIỂU LA NGUYỄN THÀNH (1863 1911) VÀ HƯỞNG ỨNG NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA NĂM 2023 (600 x 200 px) (3)
Di tích lịch sử cấp tỉnh: Nhà thờ Tiền hiền làng Tiên Châu

Di tích lịch sử cấp tỉnh: Nhà thờ Tiền hiền làng Tiên Châu

 •   06/06/2023 08:56:00
 •   Đã xem: 988
Ngày 18 tháng 02 năm 2016, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - Đinh Văn Thu đã ký ban hành Quyết định số 619/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh đối với di tích: Nhà thờ Tiền hiền làng Tiên Châu ( thôn Châu Khê, xã Bình Sa, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam). Đây là di tích đầu tiên tại xã Bình Sa được công nhận cấp tỉnh, và cũng là niềm vinh dự tự hào lớn lao đối với chính quyền và nhân dân xã Bình Sa nói chung, làng Tiên Châu, thôn Châu Khê nói riêng.
Khu phế tích Chăm - Đồng Dương

Khu phế tích Chăm - Đồng Dương

 •   19/02/2023 09:06:00
 •   Đã xem: 1290
Di tích lịch sử "Vụ thảm sát tại Trảng Trầm"

Di tích lịch sử "Vụ thảm sát tại Trảng Trầm"

 •   19/02/2023 08:54:00
 •   Đã xem: 1125
Di tích lịch sử: Chiến thắng Đồng Dương

Di tích lịch sử: Chiến thắng Đồng Dương

 •   19/02/2023 08:46:00
 •   Đã xem: 1411

04-NQ/HĐTN

Nghị quyết số 04-NQ/HĐTN Về phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thăng Bình năm 2024

Thời gian đăng: 29/01/2024

lượt xem: 414 | lượt tải:196

28-KH/HĐTN

Kế hoạch Lấy phiếu tín nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Thăng Bình

Thời gian đăng: 09/07/2023

lượt xem: 981 | lượt tải:254

04-CT/UBH

Chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2023

Thời gian đăng: 30/06/2023

lượt xem: 1328 | lượt tải:432

01-CTHĐ/HĐTN

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Quảng Nam lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đoàn huyện Thăng Bình lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022-2027

Thời gian đăng: 07/02/2023

lượt xem: 1436 | lượt tải:322

02-NQ/HĐTN

Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thăng Bình năm 2023

Thời gian đăng: 07/02/2023

lượt xem: 1764 | lượt tải:481
Thăm dò ý kiến

Website của tuổi trẻ Thăng Bình thế nào?

standee trai
standee ben trai